play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

TOP UDALOSTI

 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V NAŠOM AREÁLI

multifunkcne

 


 

DREVÁRSKE DOSKY

drevarske dosky3

Televízny šot z akcie

 


 

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

 

hmyzihotel1   zoobojnice

   video výroby       video montáže

 


 

Zo srdca pre Topoľčany

lavicka

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

skolsky psycholog

Počítadlo

Dnes:25
Včera:63
Za mesiac:1337
Minulý mesiac:1113
Spolu:143548

Rada školy

Rada školy pri SOŠ drevárskej v Topoľčanoch

Rada školy je poradným orgánom školy, ktorá sa zaoberá strategickými otázkami školy.

Zloženie rady školy :

1. Ing. Peter Baláž - delegovaný zástupca NSK

2. Mgr. Maroš Pavlovič - delegovaný zástupca NSK

3. Mgr. Janetta Kadliečková - delegovaný zástupca NSK

4. p. Roman Merašický - zástupca Zväzu spracovateľov dreva SR

5. p. Monika Bitarovská - zástupca rodičov

6. prof. Ing. Miriam Bitterová, PhD. - zástupca rodičov

7. p. Juraj Trsťan - zástupca rodičov

8. Mgr. Barbora Marková - zástupca pedagogických zamestnancov - predseda rady školy

9. Bc. Mišina Ľubomír - zástupca pedagogických zamestnancov

10. Ing. Jana Hušeková - zástupca nepedagogických zamestnancov

11. št. Viktória Dubná - zástupca žiakov

 

  

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE DREVÁRSKEJ , PÍLSKA 7, TOPOĽČANY