play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Rozlúčka s končiacimi stolármi

Ako to už pred koncom školského roka býva zvykom, po maturantoch opúšťajú našu školu na konci štúdia aj tretiaci z učňovského odboru stolár. Tu je ich tohtoročný rozlúčkový príhovor:

Vážený profesorský zbor, milí študenti!

Je pre mňa cťou, že sa vám môžem prihovoriť práve v tejto chvíli, ktorá bude navždy spojená s ukončením nášho stredoškolského štúdia.

Finito! Koniec! Vykríkli sme spoločne po poslednej vyučovacej hodine. Obrovský kameň zo srdca nespadol len nám, ale aj našim náhradným rodičom, našim profesorom, ale hlavne našej milej triednej učiteľke, pani Zuzane Mocňákovej.

Práve vám, aj všetkým profesorom patrí veľká vďaka a uznanie za to, že ste to s nami nevzdali a verili ste v nás, aj keď sme už sami strácali nádej. Neodradili vás ani naše časté nechápavé pohľady. Naopak každú hodinu ste prichádzali so stále väčším nadšením naučiť nás niečo nové. V každých chvíľach ste pre nás boli prístavom, do ktorého sme sa mohli vrátiť a zakotviť.

Za všetko vám patrí jedno veľké ďakujem.

Žiaci 3.D

rozlucka 3D