play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Zmena výšky stravného od 1.3.2023

Zmena od 01.03.2023

Oznamujeme stravníkom, že z dôvodu zmeny finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšky príspevku na režijné náklady je

výška paušálneho mesačného stravného 46 eur

(2,40 €/obed platnosť od 01.03.2023)

V uvedenej finančnej čiastke je zahrnutá hodnota potravín a aj príspevok na režijné náklady. Výšku konkrétnych príspevkov určí riaditeľ školy vnútorným predpisom, ktorý bude uverejnený na webovom sídle Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany.

Platba za obedy sa uskutočňuje paušálne vopred do 25-teho dňa v mesiaci na účet Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

SK50 8180 0000 0070 0030 8373

Variabilný symbol: rrmm (napr. platba za marec 2303)

Do správy pre príjemcu uveďte, priezvisko, meno a triedu

Lístky na obed študent dostane osobne po predložení dokladu o zaplatení na príslušný mesiac.

Odhlásenie z obedov – jeden pracovný deň vopred do 12.30 h telefonicky (038/536 32 16), e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) alebo osobne.