Školský poriadok

Školský poriadok

Dodatok č. 1 (platný od 1.2.2018)

Dodatok č. 2 (platný od 1.9.2020)