Školský vzdelávací program

2682 K  mechanik počítačových sietí

3968 M  logistika

3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

8269 M  tvorba nábytku a interiéru

3355 H  stolár

3663 H  tesár

3347 L  drevárska a nábytkárska výroba

6403 L  podnikanie v remeslách a službách

 

DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

3341 K      operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3355 H      stolár

Školské vzdelávacie programy v plnom znení sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.