play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Sme najlepšia odborná škola v kraji!

Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktorý sa realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.

Pre vytvorenie rebríčka kvality stredných odborných škôl bol vytvorený vzorec, ktorý bral do úvahy 14 hodnotených parametrov podľa rôznej váhy, aby bola zabezpečená čo najväčšia objektivita a presnosť. SOŠ hodnotili zamestnávatelia a rodičia.

Pozrite si rebríček

Najlepšie stredné odborné školy v jednotlivých krajoch

Bratislavský kraj

SŠ – Odborné učilište, Švabinského 7, 85101 Bratislava-Petržalka

Banskobystrický kraj

Stredná zdravotná škola, J.G.Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica

Košický kraj

Stredná zdravotná škola, Moyzesova 17, 04176 Košice-Staré mesto

Nitriansky kraj

SOŠ drevárska, Pílska 7, 95501 Topoľčany

Prešovský kraj

Súkromná SOŠ, Dukelská 33, 08701 Giraltovce

Trenčiansky kraj

Pedagogická a sociálna akadémia, 1. mája 7, 91101 Trenčín

Trnavský kraj

SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, 92938 Dunajská Stre­da

Žilinský kraj

Stredná zdravotná škola, Hlboká cesta 23, 01001 Žilina

 

skola