play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prijímacie pohovory

 

  

Prihláška na nadstavbové štúdium

 


 

PODMIENKY prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. r. 2023/2024

pre študijné a učebné odbory

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove    a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov. V kritériách je zapracovaná novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 a tiež usmernenie ministra školstva k prijímaniu na stredné školy na školský rok 2023/2024.

 

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

2682 K       mechanik počítačových sietí

3349 K       technik drevostavieb

 

 

Učebné odbory (od strany 3):

3355 H       stolár

3370 H       čalúnnik

 

 

Nadstavbové odbory:

Budú zverejnené neskôr.

 


 

Podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

 

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru – 10 žiakov

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba – 15 žiakov

2682 K       mechanik počítačových sietí – 20 žiakov

3349 K       technik drevostavieb – 10 žiakov

  

Učebné odbory :

3355 H       stolár – 12 žiakov

3370 H       čalúnnik – 5 žiakov

 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 školského zákona).

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

Prvý termín: 2. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2024.

Druhý termín: 6. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. máj 2024.

 

3348 M tvorba nábytku a interiéru – overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

Prvý termín: 29. apríl 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 30. apríl 2024.

Druhý termín: 9. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024.

 

 

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

 

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru – 10 žiakov

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba – 15 žiakov

2682 K       mechanik počítačových sietí – 20 žiakov

3349 K       technik drevostavieb – 10 žiakov

  

Učebné odbory :

3355 H       stolár – 12 žiakov

3370 H       čalúnnik – 5 žiakov

 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 školského zákona).

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

Prvý termín: 2. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2024.

Druhý termín: 6. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. máj 2024.

 

3348 M tvorba nábytku a interiéru – overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

Prvý termín: 29. apríl 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 30. apríl 2024.

Druhý termín: 9. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024.

 

 

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

POĎAKOVANIA NAŠEJ ŠKOLE

dakujeme vam

03-B Worki Kampan FB-IG POST NAHLAD v1

NAŠA ŠKOLA V TELEVÍZII

postav dom

Virtuálna prehliadka školy

hlavna budova

Partner školy

sofatrend

Duálne vzdelávanie

banner dualnevzdelavanie

 

Zoznam firiem možného duálneho vzdelávania našich žiakov:

 

DECODOM ...viac (zmluva)
EUROPLAC  ...viac  (zmluva) 
IDONA ...viac (zmluva)
KOČIŠ  (zmluva) 
KROŠLÁK  (zmluva) 
SOFA TREND (zmluva) 
KORAN  (zmluva) 
MEDOP STRECHY (zmluva)

facebook

 Nájdete nás aj na Facebooku.

centrum odb. vzdelávania

Naša škola pôsobí ako centrum odborného vzdelávania

viac...

Študuj s Decodomom

inzeraciadecodom

Prečo študovať u nás

dovody preco

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

banner skola priatelska k detom

ZELENÝ CERTIFIKÁT

zelenycertifikat

Udeľuje spoločnosť SEWA,

zaoberajúca sa zberom elektroodpadu