play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prijímacie pohovory

 

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022

 

študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí

 

študijný odbor 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

 

študijný odbor 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba duálne vzdelávanie

 

študijný odbor 3349 K technik drevostavieb

 

učebný odbor 3355 H stolár

 

študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru

 

Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium (pre prijímacie konanie)

 


  

Prihláška na nadstavbové štúdium

 


 

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov pre šk. r. 2021/2022

pre študijné a učebné odbory

 

Prijímacie konanie pre štúdium v šk. r. 2021/2022 sa riadi Rozhodnutím o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

  

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

2682 K       mechanik počítačových sietí

3349 K       technik drevostavieb

 

 

Učebné odbory:

3355 H       stolár (od strany 3)

 

 

Nadstavbové odbory:

Budú zverejnené neskôr.

Virtuálna prehliadka školy

hlavna budova

facebook

 Nájdete nás aj na Facebooku.

Partner školy

sofatrend

Duálne vzdelávanie

banner dualnevzdelavanie

 

Zoznam firiem možného duálneho vzdelávania našich žiakov:

DECODOM ...viac (zmluva)
FINIT WOOD  ...viac (zmluva)
GKT  ...viac  (zmluva) 
EUROPLAC  ...viac  (zmluva) 
KOČIŠ  ...viac  (zmluva) 
KROŠLÁK  ...viac  (zmluva) 
TRACHEA  ...viac  (zmluva) 
IDONA  (zmluva) 
MOBILIER DESING (zmluva) 
SOFA TREND (zmluva) 
KORAN  (zmluva) 
MEDOP STRECHY (zmluva)

 

centrum odb. vzdelávania

Naša škola pôsobí ako centrum odborného vzdelávania

viac...

Študuj s Decodomom

inzercia

Prečo študovať u nás

dovody preco

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

banner skola priatelska k detom

ZELENÝ CERTIFIKÁT

zelenycertifikat

Udeľuje spoločnosť SEWA,

zaoberajúca sa zberom elektroodpadu