play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Rada školy

Rada školy pri SOŠ drevárskej v Topoľčanoch

Rada školy je poradným orgánom školy, ktorá sa zaoberá strategickými otázkami školy.

Zloženie rady školy :

1. Ing. Peter Baláž - delegovaný zástupca NSK

2. Mgr. Jozef Stankovský - delegovaný zástupca NSK

3. Ing. Daria Strošová - delegovaný zástupca NSK

4. p. Roman Merašický - zástupca Zväzu spracovateľov dreva SR

5. p. Miriam Michaláková - zástupca rodičov

6. p. Zuzana Španková - zástupca rodičov

7. p. Eliška Trenčanská - zástupca rodičov

8. št. Alexandra Arvayová - zástupca študentov

9. Ing. Jana Ducká - zástupca nepedagogických zamestnancov

10. Mgr. Barbora Marková - zástupca pedagogických zamestnancov - predseda rady školy

9. Bc. Mišina Ľubomír - zástupca pedagogických zamestnancov

 

 

 

Na ustanovujúcej schôdzi zo dňa 04.04.2023 bola schválená funkčnosť rady školy na štvorročné funkčné obdobie. 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE DREVÁRSKEJ , PÍLSKA 7, TOPOĽČANY