play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Štúrovo pero 2016

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2016 v rámci XXX. ročníka Štúrovho Zvolena.

Hosťami boli: Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky; Mgr. Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu BBSK; Ing. Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu; Július Buday, Odbor komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne a. s.; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen a ďalší hostia. 

Naša redakcia časopisu Drevárik sa do tejto súťaže zapojila v zložení: Petra Poluchová, Nikola Hospodárová a Dominika Čitarská. Dievčatá si odniesli veľmi pekné ocenenie, ktoré udeľovala Nadácia Slovenskej Sporiteľne, kde sme obsadili v silnej konkurencii 4. miesto.

sturovopero