play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže: Najlepšie príklady dobrej praxe

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásilo 2. ročník súťaže Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Téma tohto ročníka znela "Dobré médiá".

Cieľom súťaže bolo zhromaždiť a oceniť kvalitné edukačné materiály, ktoré by poukazovali na pozitívne stránky médií v živote človeka a predstavovali užitočnú pomôcku pre učiteľov pri realizácii mediálnej výchovy na našich školách.

Vyhodnotenie súťaže - výhercovia:

1. Internet – môj múdry priateľ (vzdelávacia reklamná kampaň), Stredná priemyselná škola  Svidník (Mgr. Darina Kocurová, Ing. Vladimír Kucer).

2. Facebooková stránka školy: https://www.facebook.com/glszvolen, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene (Mgr. B. Mikšík).

3. Stolová hra, Stredná odborná škola drevárska Topoľčany (Ing. Daniela Minarovičová).

hra1

hra2

4. Z hodín  Mediálnej výchovy, Základná škola s materskou školou Udiča (Ing. M. Smetanová).

5. Prvostupniarske školské správy, Základná škola s materskou školou Hriňová (Mgr. Adriana Gondová).

6. Gutenbergova kníhtlač. Druhy médií, Gymnázium Jozefa Lettricha Martin (Ing. O. Sajková).

7. Školské noviny: http://cetna.skolskenoviny.sk, Základná škola Milana Mravca Raková (Mgr. M. Bobeková).

8. Košík za život, Základná škola Jána Amosa Komenského Tvrdošovce (Bc. Eva Borbélyová).

9. Tvorba propagačných materiálov o Spojenej škole, Šaľa,Spojená škola, Šaľa (Ing. Zuzana Tóthová).

10. Náš triedny časopis Kaktus, Gymnázium Gelnica, SNP 1 (Mgr. Kamila Blahovská).