play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

GranáTT v našej škole

„Odborná hodnotiaca komisia ocenenia GranáTT a dekanka  Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodli, že nositeľom ocenenia GranáTT  2016 sa stala SOŠ drevárska  v Topoľčanoch s projektom Stredisko neformálneho vzdelávania  pre udržateľný rozvoj.“ Takáto úžasná správa nás prekvapila koncom októbra a my sme sa radovali a rozmýšľali, čo bude nasledovať. 

O ocenenie sme sa uchádzali s projektom Stredisko neformálneho vzdelávania pre udržateľný rozvoj, ktorý sme v predchádzajúcom roku realizovali.  Projekt bol  zameraný na environmentálnu oblasť spoločenskej zodpovednosti.

Odovzdávanie ocenenia bolo súčasťou oficiálneho programu medzinárodnej vedeckej konferencie v Smolenickom zámku  8. 11. 2016. Náš projekt s absolútnou profesionalitou predstavila Nikolka Stoličná, na ktorú sme právom hrdí. Skutočnosť bola príjemnejšia ako očakávania. Na pol dňa sme sa stali súčasťou úžasnej skupinky ľudí z FMK UCM v Trnave. Cítili sme sa ako hradní páni, ktorí našli v týchto ľuďoch inšpiráciu do pracovného života. Hovoria si, že sú jedna RODINA a my sme boli na čas ich príbuzní.

ĎAKUJEME.

Televízny šot (od 0:41 o našej škole)

video

granaTT

granaTT1

„Odborná hodnotiacia komisia ocenenia GranáTT a dekanka  Fakulty mediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodli, že nositeľom ocenenia GranáTT  2016 sa stala SOŠ drevárska  v Topoľčanoch s projektom Stredisko neformálneho vzdelávania  pre udržateľný rozvoj.“ Takáto úžasná správa nás prekvapila koncom októbra a my sme sa radovali a rozmýšľali, čo bude nasledovať. 

O ocenenie sme sa uchádzali s projektom Stredisko neformálneho vzdelávania pre udržateľný rozvoj, ktorý sme v predchádzajúcom roku realizovali.  Projekt bol  zameraný na environmentálnu oblasť spoločenskej zodpovednosti.

Odovzdávanie ocenenia bolo súčasťou  oficiálneho programu, medzinárodnej vedeckej konferencie na Smolenickom zámku  8. 11. 2016. Náš projekt s absolútnou profesionalitou predstavila Nikolka Stoličná, na ktorú sme právom hrdí. Skutočnosť bola príjemnejšia ako očakávania. Na pol dňa sme sa stali súčasťou úžasnej skupinky ľudí z FMK UCM v Trnave. Cítili sme sa ako hradní páni, ktorí našli v týchto ľuďoch inšpiráciu do pracovného života. Hovoria si, že sú jedna RODINA a my sme boli na čas ich príbuzní.

ĎAKUJEME.