play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Drevárske dosky 2016

Záver minulého týždňa bol v Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch iný ako zvyčajne býva. Celá škola žila prípravami na mimoriadny deň s veľkým D. Vedenie školy so svojimi zamestnancami pripravilo netradičný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, s cieľom predstaviť širokej verejnosti školu a jej súčasné i nové odbory. A podľa názorov zúčastnených sa vynaložené úsilie určite vyplatilo. Už od rána,  piatok 9. decembra do vianočne vyzdobenej školy prúdili húfy návštevníkov. Pozvaných, i nepozvaných, ale všetci boli vítaní a aj obdarovaní. Priestory školy sa zmenili na jedno veľké mravenisko. Zo všetkých tried, v  ktorých boli pripravené prezentácie učebných a študijných odborov sa ozýval pracovný ruch. Návštevníci sa pýtali a študenti so svojimi pedagógmi vysvetľovali. Aj zamestnávatelia drevárskych a nábytkárskych firiem prezentovali svoje pracovné ponuky  a možnosti zamestnania po ukončení štúdia, čím potvrdili dôležitosť duálneho vzdelávania, ktorého Centrom je práve SOŠ drevárska. Program podujatia bol mimoriadne bohatý. Vo vestibule školy jarmočníci ponúkali svoje produkty a išli skutočne nadračku, pred budovou školy očaril svojím rezbárskym umením majster drevorezbár, ktorý pred očami divákov za rekordne krátky čas vyčaril v mrazivom počasí motorovou pílou múdru sovu. Žiaci a  ich učitelia zo základných škôl, výchovní poradcovia a aj rodičia i milí hostia nešetrili slovami chvály, boli nadšení týmto netradičným podujatím a pohárom vianočného nealkoholického punču pripíjali na úspechy školy. Vyvrcholením bol galaprogram v jedálni školy, kde sa sústredili nielen pozvaní hostia, ale aj žiaci školy. A práve tu sa odovzdávali DREVÁRSKE DOSKY. Dosky boli ocenením najlepších žiakov za jednotlivé učebné a študijné odbory a najlepšieho reprezentanta školy. No odniesli si ich aj hostia z Nitry a primátor nášho mesta, ako aj p. riaditeľka MŠ J. Kráľa a p. zástupkyňa zo ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch za podporu a spoluprácu so SOŠ drevárskou. V príjemnej predvianočnej atmosféry sa niesol celý kultúrno-spoločenský program. A po jeho skončení sa zamestnanci školy stretli na vianočnom večierku, ktorý dal bodku za deviatym decembrovým dňom.

dd1

dd2

dd3

dd4

dd5

dd6

Najlepší žiaci v jednotlivých odboroch a reprezentant školy - zľava hore: Kevin Hariš (IV.A) - technické a informatické služby, Nikola Stoličná (IV.A) - tvorba nábytku a interiéru, Denis Goga (III.A) - mechanik počítačových sietí; dolu zľava - Tomáš Plešivka (III.D) - tesár, Patrik Borovka (II.C) - reprezentant školy, Gino Ján Riviello (IV.C) - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Chýba Erik Radosa (III.D) - stolár.

Televízny šot

video