play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže: Príklady dobrej praxe (Dobré médiá)

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásilo 2. ročník súťaženajlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

Aj naša škola sa do súťaže zapojila a obsadila so svojou edukačnou hrou tretie miesto. Ako cenu sme dostali možnosť využiť exkurziu pre kolektívy tvorcov ocenených príkladov do moderného televízneho a filmového HD štúdia FMK UCM v Trnave, kde sme pod odborným vedením získali náhľad do tvorby mediálnych produktov s možnosťou praktického vyskúšania si práce (pozícia moderátor, kameraman, strihač...). Ďalšou cenou boli vecné dary v podobe publikácií vhodných pri realizácii mediálnej výchovy na školách - CD-rom s najlepšími príkladmi dobrej praxe.

Aj touto cestou by som chcela v mene mojom, mojej kolegyne Ing. Mikulášovej, aj zúčastnených žiakov poďakovať za výborne pripravený deň. Bolo nám fajn, čas ubehol veľmi rýchlo a na chvíľku sme zabudli aj na vlastné starosti. Na fakulte robia vynikajúcu prácu. Prajem všetkým, čo sa o nás starali osobne aj celej škole, veľa úspechov a šikovných študentov.

                                                                                                   Daniela Minarovičová

dobre media1

dobre media2

dobre media3

dobre media4

 

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásilo  2. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

 

Aj naša škola sa do súťaže zapojila a obsadila so svojou edukačnou hrou tretie miesto.

Ako cenu sme dostali možnosť využiť exkurziu pre kolektívy tvorcov ocenených príkladov do moderného televízneho a filmového HD štúdia a rozhlasového štúdiá FMK UCM v Trnave, kde sme pod odborným vedením získali  náhľad do tvorby mediálnych produktov
s možnosťou praktického vyskúšania si práce (pozícia moderátor, kameraman, strihač...)

Ďalšou cenou boli  vecné dary v podobe publikácií vhodných pri realizácii mediálnej výchovy na školách - CD-rom s najlepšími príkladmi dobrej praxe.

Aj touto cestou by som sa chcela v mene svojom, mojej kolegyne Ing. Mikulášovej, aj zúčastnených žiakov poďakovať za výborne pripravený deň. Bolo nám tam fajn, čas ubehol veľmi rýchlo  a na chvíľku sme zabudli aj na vlastné starosti. Na fakulte robia  vynikajúcu prácu. Prajem  všetkým, čo sa o nás starali osobne aj celej škole, veľa úspechov a šikovných študentov. 

Daniela Minarovičová