play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ekonomická olympiáda aj v našej škole. Prváci milo prekvapili

 

Dňa 18.01.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády. Ekonomická olympiáda (EO) je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV), Českej národnej banky a INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov z prvého ročníka študijného odboru logistika, 2 žiaci štvrtého ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 1 žiak tretieho ročníka študijného odboru mechanik počítačových sietí, 1 žiačka tretieho ročníka študijného odboru tvorba nábytku a interiéru.

Spomedzi všetkých boli najlepšími riešiteľmi Kristián Kyčerka, Jakub Mikuláš, Michal Masaryk, všetci traja z odboru logistika. Všetkým srdečne blahoželáme a najlepšiemu prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

ekonomicka olympiada1 ekonomicka olympiada2