play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v Arboréte Tesárske Mlyňany

Dňa 2. mája 2019 sa žiaci I.A, I.B, II.C a III.C zúčastnili exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde mali možnosť vidieť cudzokrajné dreviny a rastliny. Získané poznatky z exkurzie využijú v predmetoch Náuka o materiáloch a v predmete Materiály.

arboretum