play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Súťaž v prezentovaní áut s motorčekom

Dňa 20.06.2019 sa konala súťaž v prezentovaní áut s motorčekom vyrobených na odbornom výcviku. Žiaci I.A triedy, odbor mechanik počítačových sietí, predviedli a zároveň prezentovali autá, ktoré vyrobili na odbornom výcviku.

Korpus áut si volili žiaci, pričom využili odpadové materiály napr. plastové fľaše, kartóny, ale aj iné druhy materiálov. K pohybu áut použili rôzne druhy motorčekov, ktoré zapojili do elektrického obvodu so zdrojom a spínačom. Pohon kolies zabezpečili prevodmi - ozubenými kolesami, pomocou gumičiek, ale aj pomocou vrtuľky.

Celá súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Prítomník žiaci hlasovali za jeden z modelov, najviac hlasov pridelili modelu, ktorý vyrobil Martin KŇAZE.

Komisia podľa jednotlivých kritérií určila poradie víťazov, ktorým srdečne gratulujeme (na snímke sú zľava aj so svojimi modelmi).

1. miesto - Samuel KLOSTERMAN

2. miesto - Patrik MOCNÁR

3. miesto - Martin KŇAZE

auticka

Víťaz Samuel Klosterman pri prezentácii svojho autíčka.

auticka1

Dňa 20.06. 2019 sa konala súťaž v prezentovaní áut s motorčekom vyrobených na odbornom výcviku. Žiaci I.A triedy, odbor mechanik počítačových sietí, predviedli a zároveň prezentovali autá, ktoré vyrobili na odbornom výcviku.

Korpus  áut si volili žiaci, pričom využili odpadové materiály napr. plastové fľaše, kartóny, ale aj iné druhy materiálov. K pohybu áut použili rôzne druhy motorčekov, ktoré zapojili do elektrického obvodu  so zdrojom a spínačom. Pohon kolies zabezpečili prevodmi – ozubenými kolesami, pomocou gumičiek, ale aj pomocou vrtuľky.

Celá súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Prítomní žiaci hlasovali za jeden z modelov, najviac hlasov pridelili modelu, ktorý vyrobil Martin KŇAZE.

Komisia podľa jednotných kritérií určila poradie víťazov, ktorým srdečne gratulujeme.

1. miesto – Samuel KLOSTERMANN

2. miesto – Patrik MOCNÁR

3. miesto – Martin KŇAZE