play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Hodina literatúry netradične

Dňa 24.10.2019 Divadlo Teatro Moliére odohralo v Spoločenskom dome v Topoľčanoch hru od Ivana Bukovčana - Kým kohút nezaspieva, na  ktorú pozvali aj našich študentov. Táto dráma je súčasťou aj maturitných otázok, a tak  IV.C trieda zažila hodinu literatúry netradične a prežila dej tejto drámy spolu s hercami. Bol to pre nich nielen umelecký zážitok, ale aj utvrdenie si vedomostí k maturite. Aj v tomto prípade platí stará slovenská múdrosť: „Radšej jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť.“

divadlo

divadlo1