play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Svätý Mikuláš

Tak ako každý rok sme si 6. decembra pripomenuli svätého Mikuláša. Rozhodli sme sa prekvapiť našich študentov aj učiteľov v škole, deti  v materskej škole, spríjemniť deň ľuďom na námestí v Topoľčanoch a samozrejme, navštíviť primátorku mesta pani Alexandru Gieciovú.

mikulas