play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Tvorba počas online vyučovania

Dištančná  forma vyučovania, napriek svojej dlhej dobe, nenechala tvorbu nábytku a interiéru bez tvorenia. Študenti usilovne pracovali na hodinách modelovania, výtvarnej prípravy a figurálneho kreslenia. Šikovnosť našich študentov priniesla veľa krásnych prác, preto sme sa rozhodli usporiadať výstavu vo vestibule školy.

vystavka4

vystavka5

vystavka6