play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Informatická súťaž iBobor 2021/2022

V dňoch 9.11. a 11.11. 2021 sa bude konať informatická súťaž iBobor. Súťaž bude v školskom roku 2021/22 prebiehať v spolupráci s aSc cez EduPage. Do súťaže sa prihlásilo 10 žiakov v kategórií – Seniori /3. a 4. ročník SŠ/ a 17 žiakov v kategórií Juniori/1. a 2. ročník SŠ/. Dňa 9.11. je súťaž stanovená pre Seniorov a 11.11. 2021 pre Juniorov.

Oznamujeme tým, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžu zúčastniť súťaže v škole, že sa môžu súťaže zúčastniť z domu a prihlásiť sa cez Edupage pomocou kódu, ktorý bol každému záujemovi zaslaný. Všetkým žiakom prajeme, aby sa stali úspešní riešitelia iBobra.