play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Expert geniality show 2021/2022

Dňa 30.11.2021 sa bude v škole konať súťaž „Expert Geniality Show“. Expert Geniality Show je celoslovenská súťaž pre žiakov základných a stredných škôl v rôznych oblastiach, ktoré sa nazývajú – Mozgolamy, Tajomstvá prírody, Od Dunaja k Tatrám, Do you speak English?, Góly , body, sekundy a Svetobežník. Žiaci stredných škôl súťažia v dvoch kategóriách: EXPERT O12- žiaci prvého a druhého ročníka stredných škôl a v kategórií EXPERT O34, v ktorej súťažia žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Celkovo je na škole nahlásených do súťaže 20 žiakov, ktorým držíme palce, aby sa stali skutočnými „Expertmi“ v jednotlivých oblastiach, ktoré si vyberú.