play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz 2022

Týždeň pred jarnými prázdninami si dvadsať prvákov našej školy spríjemnilo účasťou na lyžiarskom kurze. Absolvovali sme ho v dňoch 21. - 25. februára 2022 v osvedčenom stredisku v Jasenskej doline. Tam majú naši žiaci v porovnaní s inými školami, ktoré denno-denne dochádzajú niekoľko kilometrov, veľmi komfortné podmienky týkajúce sa blízkosti zjazdovky, ubytovania s možnosťou poludňajšieho odpočinku na izbách a pod.

Počiatočné obavy z organizácie i samotného priebehu, keď sme ešte deň pred odchodom museli robiť pri účastníkoch zmeny, sa našťastie rýchlo rozplynuli a napokon všetko prebehlo k našej spokojnosti, navyše bez zranení a najmä "covidových" problémov.

Po úvodných dvoch, na počasie nie príliš prajných dňoch - prvý deň dážď, druhý deň "ťažký" mokrý sneh a rozbitejšia zjazdovka - od tretieho dňa vyšlo slniečko a podmienky boli takmer ideálne. Tie si takmer všetci chalani užívali naozaj do sýtosti a niekedy bol problém ich dostať dolu z trate kvôli predpísanej dobe výcviku.

Na dobrej nálade neubral ani náučno-vedomostný kvíz medzi jednotlivými izbami, napriek tomu, že okrem víťaznej, sa zvyšné štyri nevyhli pomoci pri stravovaní. Niektorí, najmä tí s nepresným časom, prišli domov navyše posilnení v horných či dolných partiách tela.

lyziarsky