play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prednášky študentov a zamestnancov ÚIBE MTF STU pre našich žiakov

Dňa 8.2.2023 sa v našej škole uskutočnili osvetové a prezentačné prednášky pre žiakov IV. ročníkov odborov - technik drevárskych CNC zariadení, tvorba nábytku a interiéru a mechanik počítačových sietí na tému: Zlepšovanie vlastností dreva z hľadiska ochrany pred požiarmi a možnostiach štúdia na MTF STU Trnava. Prednášky boli prednesené zamestnancom a výskumníkom Ing. Tomášom Štefkom, PhD. a doktorandom Ing. Jurajom Kopúnekom z Ústavu integrovanej bezpečnosti, Materiálovotechnologickej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

STU