play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Plenér I.A tvorby nábytku a interiéru

Pod vedením pani učiteľky Markovej študenti prvého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru sa každoročne zúčastňuje krajinného sústredenia – plenéru. Žiaci spracúvajú rôzne témy ako sú – Krajina a jej posuny, robia štúdie prírodnín, zachytávajú ľudovú a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa inštalovať prírodniny do rôznych výtvarných objektov. Precvičujú si rôzne výtvarné techniky ako sú kresba, maľba, koláž a asambláž, inštalácie a niektoré formy akčného umenia, vytvárajú živé obrazy.

plener1plener2

plener3plener4plener5