play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Cesta našimi dejinami - Nitriansky hrad

Dňa 15. júna sa trieda I.A zúčastnila exkurzie s veľmi zaujímavým sprievodcom Slavoborom Nitrianskym, ktorý nás už netrpezlivo čakal, kým vystúpime z vlaku. Previedol nás Nitrianskym hradom, kde nám predniesol zaujímavý pohľad na našu históriu. Dozvedeli sme sa o sile a zázračnosti Corgoňa a aj o duchoch, ktorí bývajú súčasťou každého hradu. Navštívili sme diecéznu knižnicu, diecézne múzeum, katedrálu sv. Emeráma i kazematy.

Exkurzia vytiahla žiakov nielen z lavíc von, ale priniesla aj nové zážitky.

Organizačne exkurziu pripravila p. učiteľka Marková a s p. učiteľkou Jurkovičovou absolvovala spolu so žiakmi.

Nitra1

Nitra2

Nitra3