play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Imatrikulácie prvákov

Október býva zvyčajne v našej škole mesiacom, kedy sa žiaci prvých ročníkov pred zrakmi svojich triednych a tiež  ostatných spolužiakov stanú členmi cechu drevárskeho. Počas imatrikulácií sa oficiálne zaradia medzi žiakov našej SOŠ drevárskej. Po krásnom a napínavom finálovom futbalovom súboji sme sa všetci presunuli do našich dielní. Tam sa moderátorskej úlohy výborne zhostili tretiaci Radovan Hurych a Jakub Chrkavý. Slávnostný sľub predniesol Alex Rentmeister a slávnostný príhovor za prvákov predniesla Sára Bojdová. O skvelú atmosféru sa postaral DJ Adam Rybanský. Tretiaci si pre prvákov pripravili tradičné drevárske úlohy, ktoré museli splniť aj ich triedni učitelia. Počas celej akcie vládla príjemná atmosféra a prváci si odniesli nielen úsmev na tvári, ale tiež listinu a medailu ako pamiatku na tento deň.

Veľká vďaka patrí za prípravu a samotnú organizáciu žiakom zo všetkých tretích ročníkov.

imatrikulacie1

imatrikulacie3

imatrikulacie4

imatrikulacie5

 imatrikulacie