play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Prednášky z TUZVO

Odborné prednášky z Technickej univerzity vo Zvolene

Dňa 14.11.2023 sa v našej škole uskutočnili odborné prednášky zamestnancov Drevárskej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene z Katedry nábytku a drevárskych výrobkov
a Katedry obrábania dreva, pre študentov 3 a 4 ročníka odborov: technik drevárskych CNC zariadení, technik drevostavieb a tvorba nábytku a interiéru. Pani doc. Ing. N. Langová, PhD.
prezentovala prednášku na tému Kvalita nábytku z pohľadu dimenzovania a testovania a informovala našich študentov o možnostiach štúdia na DF Technickej univerzity vo
Zvolene. Pán Ing. J. Fekiač, PhD. prezentoval prednášku na tému Nové materiály a technológie v drevárskom priemysle a pán doc. Ing. R. Kminiak, PhD. prezentoval
prednášku na tému Robotika a 4. priemyselná revolúcia v drevárskom priemysle.

prednaska TUZVOprednaska TUZVO1

prednaska TUZVO2