play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Plenér 2023/2024

V mesiaci jún študenti prvého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru absolvovali krajinné sústredenie – plenér. Žiaci spracovali rôzne témy ako sú – Krajina a jej posuny, robia štúdie prírodnín, zachytávajú ľudovú a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa inštalovať prírodniny do rôznych výtvarných objektov. Precvičujú si rôzne výtvarné techniky ako sú kresba, maľba, koláž a asambláž, inštalácie a niektoré formy akčného umenia.

plener1

plener