play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Usmernenie pre prevzatie samotestov - informácia pre rodičov

 

Sady AG testov na použitie v domácom prostredí, ktoré boli objednané na základe zisteného záujmu sa budú vydávať v SOŠ drevárskej v Topoľčanoch v nasledovných dňoch:

09.09.2021 (vo štvrtok) od 7:00 h do 16:00 h

10.09.2021 (v piatok) od 7:00 h do 16:00 h.

 

Vydávanie bude zabezpečené vo vestibule školy, respektíve pred budovou školy, vyzdvihnúť testy za neplnoletého žiaka môže len jeden zo zákonných zástupcov oproti podpisu na preberacom protokole triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R.

Plnoletí žiaci si testy vyzdvihnú u svojho triedneho učiteľa.

Každý rodič, ktorý prejavil záujem, dostane 1 sadu - 5 ks testov na domáce samotestovanie. Pokiaľ sa rodičia rozhodli využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR a je uvedený aj nižšie v dokumente.

Návod na použitie pre samotestovanie:

1.Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

link na priame stiahnutie súboru:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

2. Návod na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

3. súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie:

QRkod