play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Odmeňovanie žiakov od septembra 2023

Nástupný príspevok pre žiakov 1. ročníka študijných odborov: technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba, technik drevostavieb a učebných odborov: stolár a čalúnnik na nákup ochranných pomôcok (pracovné oblečenie, pracovná obuv a pod.) je 200 €.

Odmena za produktívnu prácu:

1. ročník do 30 €

2. ročník do 60 €

3. a 4. ročník do 80 €