play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2018

Dátum podpisu Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
02.01.2018 BIODEGRA, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Ján Jamrich FARBY LUX Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Ida Gábrišová - KANCEL Topoľčany Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 KANCPAPIER, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Ferdinand Schwarz MBN Vercajch Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 STAVEBNINY spol. s r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Tomáš Krajčír T-pack Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Koran Pavel DREVO A NÁBYTOK Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2018 Jozef Merašický nábytok Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
03.01.2018 Brueckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva každý štvrtok od 04.01.2018 do 31.05.2018 pdf
17.01.2018 Slovenská Športová Agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 20.01.2018 pdf
22.01.2018 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 01.01.2018-01.01.2020 pdf
29.01.2018 SWOT spol. s r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 05.02.2018-09.02.2018, 12.02.2018, 15.02.2018, 19.02.2018, 23.02.2018, 26.02.2018 pdf
29.01.2018 SWOT spol. s r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.03.2018, 05.03.2018-09.03.2018 pdf
07.02.2018 Slovenská Športová Agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 10.02.2018 pdf
14.02.2018 Slovenská Športová Agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 17.02.2018 a 18.02.2018 pdf
23.02.2018 Slovenská Športová Agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 03.03.2018 a 04.03.2018 pdf
15.03.2018 STAVBYT MKL, s.r.o. Zmluva o dielo pdf
19.03.2018 ŠEVT, a.s. Rámcová kúpna zmluva doba neurčitá pdf
20.04.2018 BORINKA zariadenie sociálnych služieb Rámcová dohoda na dodanie tovaru na dobu určitú do 31.12.2018 pdf
30.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby na dobu určitú na 12 mesiacov pdf pdf
25.05.2018 TOMA, s.r.o. Dodatok Zmluvy o dodávke a odbere tepla pdf
01.06.2018 Stredná odborná škola technická Rámcová dohoda na dodanie tovaru doba určitá od 01.06.2018 pdf
29.07.2018 Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Zmluva o dielo pdf
28.08.2018 Dušan Čerňan Zmluva o nájme služobného bytu doba určitá na 1 rok pdf
30.08.2018 DAVITAL, s.r.o. Nájomná zmluva doba určitá od 01.09.2018 do 31.08.2019 pdf
03.09.2018 Slovenská Športová Agentúra Krátkodobá nájomná zmluva od 04.09.2018 do 30.06.2019 pdf
04.09.2018 Brueckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva každý štvrtok od 06.09.2018 do 27.12.2018 pdf
17.09.2018 Katarína Matejíčková Nájomná zmluva doba určitá od 01.10.2018 do 30.09.2019 pdf
24.09.2018 STAVBYT MKL, s.r.o. Zmluva o dielo pdf
28.09.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl pdf
16.10.2018 Karate klub KUMADE Topoľčany Krátkodobá nájomná zmluva 21.10.2018 pdf
25.10.2018 Oblastný futbalový zväz Krátkodobá nájomná zmluva 29.10.2018 a 31.10.2018 pdf
27.11.2018 Záchranári Martin Zmluva o výkone zdravotnej asistenčnej služby 04.02.2019-08.02.2019 pdf
17.12.2018 Topoľčiansky šachový klub Krátkodobá nájomná zmluva 18.12.2018 pdf
19.12.2018 Bruckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva 01.01.2019-31.08.2019 pdf