play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2019

Dátum podpisu

 

Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
02.01.2019 SOŠ obchodu a služieb Topoľčany Zmluva o poskytnutí stravovania 02.01.2019 - 31.12.2019 pdf
02.01.2019 Decodom spol. s. r. o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 BIODEGRA, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 Ján Jamrich FARBY LUX Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 Ida Gábrišová - KANCEL Topoľčany Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 KANCPAPIER, s.r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 Ferdinand Schwarz MBN Vercajch Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 STAVEBNINY spol. s r.o. Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 Tomáš Krajčír T-pack Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
02.01.2019 Jozef Merašický nábytok Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb doba určitá na 1 rok pdf
07.01.2019 TJ Rajčany Krátkodobá nájomná zmluva 07.01.2019 - 28.02.2019 pdf
15.02.2019 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Zmluva o dielo pdf
20.05.2019 osobnyudaj.sk, s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby predĺženie o 36 mesiacov pdf
31.05.2019 SOŠ obchodu a služieb Topoľčany Doplnok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania pdf
05.06.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 01.07.2019 - 30.06.2023 pdf
05.06.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.07.2019 - 30.06.2023 pdf
05.06.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel 01.07.2019 - 30.06.2023 pdf
05.06.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 01.07.2019 - 30.06.2023 pdf
11.06.2019 NEHLSEN - EKO, spol.s r.o. Zmluva o zbere, odvoze a zhodnocovaní odpadov doba neurčitá pdf
02.08.2019 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 05.08.2019, 06.08.2019, 09.08.2019, 12.08.2019, 13.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019 pdf
05.08.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorvými vozidlami - dodatok č. 1 05.08.2019 - 30.06.2023 pdf
13.08.2019 KROSTE, s.r.o. Nájomná zmluva 01.09.2019 - 30.06.2020 pdf
26.08.2019 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva od 02.09.2019 do 30.06.2020 pdf
26.08.2019 Bruckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva od 01.09.2019 do 31.12.2019 pdf
30.08.2019 SOŠ obchodu a služieb Topoľčany Doplnok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania pdf
30.08.2019 Mgr. Tomáš Kopecký Krátkodobá nájomná zmluva od 02.09.2019 do 30.06.2020 pdf
18.09.2019 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Dodatok k zmluve pdf
18.09.2019 Juraj Mališ Krátkodobá nájomná zmluva od 01.10.2019 do 31.05.2020 pdf
12.11.2019 Mgr. Tomáš Kopecký Krátkodobá nájomná zmluva 17.11.2019 pdf
13.11.2019 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 16.11.2019 a 07.12.2019 pdf
21.11.2019 Športový klub REBELS 91 Krátkodobá nájomná zmluva od 01.12.2019 do 01.03.2020 pdf
22.11.2019 Telovýchovná jednota Nemčice Krátkodobá nájomná zmluva od 02.12.2019 do 29.02.2020 pdf
22.11.2019 SOFA TREND, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva od 01.12.2019 do 23.02.2020 pdf
28.11.2019 STAVBYT MKL, s.r.o. Zmluva o dielo pdf
28.11.2019 EUROPLAC, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva od 01.12.2019 do 31.12.2019 pdf
18.12.2019 Mgr. Kopecký Tomáš Krátkodobá nájomná zmluva 30.12.2019 pdf