play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Technik drevárskych CNC zariadení

Technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba (3345K 02)

  • štvorročný študijný odbor, ktorý bol zavedený v našej škole na základe požiadaviek firiem,
  • absolventi v ňom majú možnosť získať maturitné vysvedčenie a výučný list,
  • tento odbor modernizuje a skvalitňuje výuku doterajšieho študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

 

Pred začiatkom štúdia sa žiaci môžu rozhodnúť pre jeden z nasledovných systémov štúdia:

  • duálny systém,

kde žiaci v druhom až štvrtom ročníku vykonávajú odborný výcvik vo firme s ktorou uzatvoria zmluvu.

Firmy zapojené do duálneho systému:

(Po rozkliknutí loga firmy sa dozviete viac.)

logo decodom logo europlac kroslak kočiš logo  

finitwood gkt-600x315 trachea logo idona logo mobilier design

  • školský systém,

kde podstatou je to, že žiaci vykonávajú odborný výcvik v dielňach našej školy.

IMG 20180116 085702 1 IMG 20180116 085854 IMG 20180116 085904

Žiaci majú možnosť pracovať na moderných strojoch, ako napríklad nárezové centrum na porez veľkoplošných materiálov, olepovačka bočných plôch, počítačom riadené vŕtacie centrum.

Žiaci na odbornom výcviku prichádzajú do styku s opracovaním všetkých druhov materiálov drevárskej výroby.

vyroba z masivu Absolvent študijného odboru technik drevárskych CNC zariadení je kvalifikovaný technický pracovník pre nábytkársky priemysel, ktorý je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných funkciách: teamleader, nižší a stredný manažment, koordinátor procesov vo výrobe, programátor, konštruktér, technológ, kvalitár, uplatnenie v širšom prostredí používania CNC zariadení (automobilový, strojársky priemysel a iné). Absolvent je pripravený na programovanie, nastavovanie a obsluhu číslicovo riadených obrábacích strojov. V rámci svojej odbornej kvalifikácie vie obsluhovať, nastavovať a udržiavať aj konvenčné obrábacie stroje.