play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

"Drevársky" anjel v parku

Naša škola pokračuje v spolupráci s Mestským úradom v Topoľčanoch v cykle „Zo srdca pre Topoľčany“. Po drevenej lavičke na Námestí M. R. Štefánika škola realizovala skrášlenie priestorov mestského parku. Na podnet MsÚ z pňa zlomeného stromu náš odborný učiteľ Ing. Zdenko Bajtala vytvoril sochu anjela. Táto súčinnosť školy a mesta bude pokračovať aj ďalšími rôznymi tvorivými aktivitami.

socha anjela