play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Majstri OV

Bc. Mišina Ľubomír - koordinátor odborného výcviku

Duša Pavol

Kováčová Helena

Pecháč Ivan

Toma Ivan

Valný Miroslav

Bc. Hudec Mário

Jánoš Igor

Turaj Martin