play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy

riaditel

Mgr. Bobula Miloš

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie a štatutárny zástupca riaditeľa školy

grznarova2

Mgr. Grznárová Mária

 

 

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

 Bc. Kamila Antalová - Kováčiková

 

 

Koordinátor odborného výcviku

misina1

Bc. Mišina Ľubomír