play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy

riaditel

Mgr. Miloš Bobula

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie a štatutárny zástupca riaditeľa školy

grznarova2

Mgr. Mária Grznárová

 

 

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

 Bc. Kamila Antalová - Kováčiková

 

 

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

boldis

Ing. Martin Boldiš, PhD.