play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Kamila Antalová - Kováčiková - vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

Ing. Gogová Viera - sekretariát

Ing. Balajková Dana - účtovníčka

Bc. Hudec Mário - správca sietí

Mgr. Galovičová Andrea - špeciálny školský psychológ

Naštický Peter - údržbár

Valachová Gabriela - upratovačka

Boldišová Zuzana - upratovačka

Chromá Ľudmila - upratovačka