play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Učitelia

Mgr. Bobula Miloš - riaditeľ školy

Mgr. Grznárová Mária - zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Boldiš Martin, PhD. - zástupca riaditeľa školy

Mgr. Bajana Rastislav

Ing. Bajtala Zdenko - III.D

Mgr. Bajzík Matúš - IV.B

Ing. Boháčik Martin - I.B

Mgr. Cifrová Júlia - IV.A

Mgr. Čerňan Ján

Ing. Gachová Mária - II.A

Mgr. Jurkovičová Dagmar - I.A

Mgr. Marková Barbora - III.A

Ing. Mikulášová Mária

Ing. Minarovičová Daniela - II.B

Ing. Mocňáková Zuzana - II.D

Ing. Nemcová Svetlana - III.B