play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Učitelia

Mgr. Bobula Miloš - riaditeľ školy

Mgr. Grznárová Mária - zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Boldiš Martin, PhD. - zástupca riaditeľa školy

Mgr. Bajana Rastislav - I.D

Ing. Bajtala Zdenko - I.B

Mgr. Bajzík Matúš - II.A

PaedDr. Ballová Katarína - I.A

Mgr. Čerňan Ján

Ing. Gachová Mária - III.A

Ing. Hain Juraj

Mgr. Juríková Michaela - II.B

Mgr. Marková Barbora - IV.A

Ing. Mikulášová Mária

Ing. Minarovičová Daniela - III.B

Ing. Mocňáková Zuzana - III.D

Ing. Nemcová Svetlana - IV.B